Thẻ: bê tông

Kiểm tra độ sụt bê tông trong xây dựng

KIỂM TRA ĐỘ SỤT BÊ TÔNG

Độ sụt bê tông được hiểu là việc đo độ cứng hỗn hợp bê tông,tính ẩm ướt,tính lỏng. Hay đo ...

Xử lý vết nứt bê tông bằng cách bơm keo áp lực cao

XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG

Để xử lý các vấn đề này, phải dùng các loại keo hoặc hóa chất xây dựng có tính chất ...

Page 6 of 7 1 5 6 7