Thẻ: bơm keo

Xử lý vết nứt bê tông bằng cách bơm keo áp lực cao

XỬ LÝ VẾT NỨT BÊ TÔNG

Để xử lý các vấn đề này, phải dùng các loại keo hoặc hóa chất xây dựng có tính chất ...