Thẻ: thầu chính

Nhà thầu chính là gì ?

NHÀ THẦU CHÍNH LÀ GÌ ?

Nhà thầu (hay nhà thầu xây dựng) là tổ chức/đơn vị có đầy đủ năng lực để xây dựng công ...